انعقاد قرارداد اجرای کف پوش اپوکسی انبار صنعتی شرکت نفت مارون

انعقاد قرارداد اجرای کف پوش اپوکسی انبار صنعتی شرکت نفت مارون - کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران


انعقاد قرارداد کاشت آرماتور پست برق صنعتی در اهواز

انعقاد قرارداد کاشت آرماتور پست برق صنعتی در اهواز فی مابین مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران و شرکت مهندسی قدس نیرو


انعقاد قرارداد ترمیم و آب بندی سازه های بتنی کشت و صنعت میرزا کوچک خان خرمشهر

انعقاد قرارداد ترمیم و آب بندی سازه های بتنی کشت و صنعت میرزا کوچک خان خرمشهر فی مابین مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران و شرکت کشت و صنعت و صنایع جانبی نیشکر


نقش افزودني ها در خواص بتن

جستجوی کلمه نقش افزودني ها در خواص بتن در سایت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران با کد 1065


نقش سنگدانه در خواص بتن

جستجوی کلمه نقش سنگدانه در خواص بتن در سایت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران با کد 6141


بهبود خواص كيفي بتن | عوامل موثر در کیفیت بتن

جستجوی کلمه بهبود خواص كيفي بتن و عوامل موثر در کیفیت بتن در سایت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران با کد 6021


ضرایب تبدیل مقاومت استوانه ای به مکعبی یا مقاومت مکعبی به استوانه ای

جستجوی کلمه ضرایب تبدیل مقاومت استوانه ای به مکعبی یا مقاومت مکعبی به استوانه ای در سایت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران با کد 1620


آزمايش بارگذاري اعضاء خمشي

جستجوی کلمه آزمايش بارگذاري اعضاء خمشي در سایت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران با کد 1234


جریمه بتن کم مقاومت

جستجوی کلمه جریمه بتن کم مقاومت در سایت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران با کد 1135


انعقاد قرارداد ترمیم و آب بندی تصفیه خانه پساب صنعتی پتروشیمی مارون

انعقاد قرارداد ترمیم و آب بندی تصفیه خانه پساب صنعتی پتروشیمی مارون فی مابین کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ( ژرف تابان مهر ) و پتروشیمی مارون


اسکن آرماتور ( میلگرد ) بتن باند هلیکوپتر فرودگاه مهرآباد

انجام عملیات اسکن شبکه آرماتور ( میلگرد ) مدفون در بتن باند هلیکوپتر فرودگاه مهرآباد توسط گروه فنی و مهندسی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران


اتمام عملیات ترمیم و آب بندی سازه بتنی تیکنر 2 شرکت فولاد خوزستان

اتمام عملیات ترمیم و آب بندی سازه بتنی تیکنر 2 شرکت فولاد خوزستان توسط مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران


نظرسنجی


دریافت کاتالوگ ها و فرم ها