اتمام عملیات ترمیم و آب بندی سازه های بتنی تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس

اتمام عملیات ترمیم و آب بندی سازه های بتنی تصفیه خانه فاضلاب بندرعباس | کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران


اجرای کاشت بولت و آرماتور فونداسیون مخازن فلزی پتروشیمی انتخاب واقع در عسلویه

اجرای کاشت بولت و آرماتور فونداسیون مخازن فلزی پتروشیمی انتخاب واقع در عسلویه | کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران


انجام تست و آزمایش های غیرمخرب بتن ( التراسونیک بتن ) سازه های بتنی پتروشیمی جم و اقع در عسلویه - مرحله دوم

انجام تست و آزمایش های غیرمخرب بتن ( التراسونیک بتن ) سازه های بتنی پتروشیمی جم واقع در عسلویه - مرحله دوم | کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران


اتمام عملیات مقاوم سازی ساختمان بتنی فرهنگسرای جاییزان به وسیله الیاف FRP

اتمام عملیات مقاوم سازی ساختمان بتنی فرهنگسرای جاییزان به وسیله الیاف FRP - این عملیات که موضوع قرارداد فی مابین مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران و شهرداری شهر جاییزان بوده است در تاریخ 1393/11/20 توسط تیم فنی و مهندسی این مجموعه خاتمه یافت.


انجام آزمایش های غیرمخرب بتن ، التراسونیک بتن ، اسکن آرماتور بتن و بررسی وضعیت خوردگی سازه بتنی رسوبگیر 2 شرکت ذوب آهن اصفهان

انجام آزمایش های غیرمخرب بتن ، التراسونیک بتن ، اسکن آرماتور بتن و بررسی وضعیت خوردگی سازه بتنی رسوبگیر 2 شرکت ذوب آهن اصفهان توسط تیم فنی و مهندسی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران


انجام تست و آزمایش های غیرمخرب ، اسکن بتن و الکتراسونیک استخر عسلویه

انجام تست و آزمایش های غیرمخرب ، اسکن بتن و الکتراسونیک استخر عسلویه توسط تیم فنی و مهندسی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران


اتمام عملیات مقاوم سازی سازه های بتنی مساکن مهر شوشتر ، اهواز و ایلام با الیاف FRP

اتمام عملیات مقاوم سازی سازه های بتنی مساکن مهر شوشتر ، اهواز و ایلام با الیاف FRP توسط تیم فنی و مهندسی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران


اتمام عملیات اجرایی ترمیم و آب بندی پست برق بندر امام خمینی

اتمام عملیات اجرایی ترمیم و آب بندی پست برق بندر امام خمینی توسط تیم فنی و مهندسی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران


انجام آزمایش های غیرمخرب بتن ، اسکن میلگرد بتن ، التراسونیک بتن و خوردگی بتن سازه بتنی تیکنر تصفیه خانه شیمیمایی ذوب آهن اصفهان

انجام آزمایش های غیرمخرب بتن ، اسکن میلگرد بتن ، التراسونیک بتن و خوردگی بتن سازه بتنی تیکنر تصفیه خانه شیمیمایی ذوب آهن اصفهان توسط تیم مهندسی و آزمایشگاهی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران


اجرای ترمیم و آب بندی مخازن بتنی و راکتور تصفیه خانه فاضلاب کشت و صنعت دهخدا

آب بندی بتن آب بندی بتن چیست ؟ سازه های بتنی از سه منظر دوام ، بهره برداری و زیبایی نیازمند آب بندی می باشند. آب بندی سازه های بتنی گویای لحاظ تمهیدات لازم برای جلوگیری از نفوذ یا عبور آب یا سایر مایعات از مقطع بتن می باشد.روش های مختلفی برای آب بندی بتن وجود دارد.سه روش عمده آب بندی سازه های بتنی ، آب بندی در حین ساخت ، آب بندی به روش پوشش های سطحی یا نفوذگر ، آب بندیبه روش تزریق می باشد. باید تو


اجرای پوشش محافظتی و آب بند مخزن 5000 مترمکعبی پتروشیمی مسجد سلیمان

آب بندی بتن آب بندی بتن چیست ؟ سازه های بتنی از سه منظر دوام ، بهره برداری و زیبایی نیازمند آب بندی می باشند. آب بندی سازه های بتنی گویای لحاظ تمهیدات لازم برای جلوگیری از نفوذ یا عبور آب یا سایر مایعات از مقطع بتن می باشد.روش های مختلفی برای آب بندی بتن وجود دارد.سه روش عمده آب بندی سازه های بتنی ، آب بندی در حین ساخت ، آب بندی به روش پوشش های سطحی یا نفوذگر ، آب بندیبه روش تزریق می باشد. باید تو


اجرای ترمیم ، آب بندی و پوشش محافظتی مخزن بتنی پساب نفتی پروژه نمک زادیی شرکت پتروتکستان

آب بندی بتن چیست ؟ سازه های بتنی از سه منظر دوام ، بهره برداری و زیبایی نیازمند آب بندی می باشند. آب بندی سازه های بتنی گویای لحاظ تمهیدات لازم برای جلوگیری از نفوذ یا عبور آب یا سایر مایعات از مقطع بتن می باشد.روش های مختلفی برای آب بندی بتن وجود دارد.سه روش عمده آب بندی سازه های بتنی ، آب بندی در حین ساخت ، آب بندی به روش پوشش های سطحی یا نفوذگر ، آب بندیبه روش تزریق می باشد. باید توجه داشت که آ


نظرسنجی


دریافت کاتالوگ ها و فرم ها