فوق روان کننده بتن dezocrete n-180

فوق روان کننده ی بتن بر پایه پلیمرهای مصنوعی برای تولید بتن های توانمند- بتن هایی با اسلمپ حداقل 200 میلیمتر که به راحتی جاری شده و در عین حال فاقد جداشدگی باشد


شرح Dezocrete N-180   فوق روان کننده بتن :

Dezocrete N-180 فوق روان کننده بتن   بر پایه پلیمرهای مصنوعی برای تولید بتن های توانمند فرموله شده است . یک بتن توانمند ، بتن روانی می باشد با اسلامپ حداقل 200 میلیمتر که به راحتی جاری می شود و در عین حال فاقد جمع شدگی است و نسبت به سیمان آن معادل بتن بدون افزودنی با اسلامپ 25 میلیمتر  می باشد. Dezocrete N-180 فوق روان کننده بتن فاقد کلراید می باشد .

 

امتیازات Dezocrete N-180 فوق روان کننده بتن :

 

Dezocrete N-180 فوق روان کننده بتن به طور قابل ملاحظه ای خواص بتن تازه و سخت شده را بهبود می بخشد.

 

مصارف اولیه Dezocrete N-180 فوق روان کننده بتن:

 • .بتن حاوی میکروسیلیس
 • بتن حجیم
 • بتن آماده
 • حمل های طولانی
 • بتن پمپ پذیر
 • بتن ریزی در هوای گرم

 

جهت کسب:

 • کاهش ترکهای حرارتی
 • کارآیی زیاد در مدت زمان بیشتر
 • کاهش فشار پمپ
 • تاخیر در گیرش با کارآیی طولانی تر
 • مقاومت های بلند مدت بیشتر

اطلاعات بیشتر در مشخصات فنی پیوست


فایلهای پیوست

نظرسنجی


دریافت کاتالوگ ها و فرم ها