انجام آزمایش غیرمخرب بتن ساختمان صنعتی واقع در شهرک صنعتی کاوه تهران به روش التراسونیک و چکش اشیمت

انجام آزمایش غیرمخرب بتن ساختمان صنعتی واقع در شهرک صنعتی کاوه تهران به روش التراسونیک و چکش اشیمت توسط تیم آزمایشگاهی و مهندسی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران صورت پذیرفت.


 

 

 

 

انجام آزمایش غیرمخرب بتن ساختمان صنعتی واقع در شهرک صنعتی کاوه تهران به روش التراسونیک و چکش اشیمت توسط تیم آزمایشگاهی و مهندسی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران صورت پذیرفت. 

براساس این خدمات آزمایشگاهی غیرمخرب بتن ، مشخصات کیفی و مقاومت فشاری بتن ستون و تیرهای ساختمان مربوط با استفاده از دستگاه التراسونیک بتن و نیز چکش اشمیت صورت پذیرفت.

 

 

کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ، ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی غیرمخرب بتن :

 

 • آزمایش التراسونیک بتن : شناسایی مقاومت ، کیفیت ، ترک و ابعاد ترک
 • آزمایش اسکن آرماتور ( میلگرد ) مدفون در بتن : ارائه کاور آرماتور ، قطر و سایز آرماتور ، تعداد و فواصل آرماتور در بتن
 • آزمایش چکش اشمیت
 • هافسل یا پتانسیل خوردگی بتن
 • کشش آرماتور در بتن Pull Out
 • گالواپالس
 • آزمایش کرگیری و مغزه گیری از بتن مسلح
 • نفوذ ین کلر در بتن
 • تعیین میزان کربناسیون
 • تعیین نفوذ سولفات
 • بارگذاری بتن
 • .....

 

شما می توانید جهت در خواست تست و آزمایش غیرمخرب بتن با بخش آزمایشگاهی این شرکت تماس حاصل فرمایید.

 

نظرسنجی


دریافت کاتالوگ ها و فرم ها