خوردگی میلگرد در بتن

جستجوی کلمه خوردگی میلگرد در بتن در سایت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران با کد 2545


 

 

 

خوردگی میلگرد در بتن

 

با سلام و شادباش ، از جمله شایعترین علل تخریب و فرسایش بتن خوردگی میلگردها در بتن می باشد. این امر در محیطهای دارای پتانسل خوردگی رنگ و بوی جدی تری به خود می گیرد. از این رو کارشناسان ، متخصصان و کارفرمایان همواره توجه و حساسیت ویژه ای به امیر امر معطوف می دارند. چرا که در غیر این صورت می تواند عمر پروژه به شدت کاسته و باعث خسارت های شدید مالی گردد.

 

امروزه روش های مختلفی در خصوص محافظت از سازهای یا بتنی در برابر خوردگی به کار گرفته می شود که به طور کلی می توان آن را به حفاظت کاتدی و حفاظت از طریق پوشش ها تقسیم بندی کرد.

 

شما می توانید جهت آشنایی با نواع پوشش های محافظتی با بخش فنی و پشتیبانی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران تماس حاصل نماید.

 

 

 

 

ميلگرد در شرایط عادی در محیط مرطوب زنگ می زند اما میلگرد مدفون در بتن در شرایط معمولی مصون از زنگ زدگی باقی می ماند. محیط قلیایی شدید اطراف میلگرد مصونیتی را در برابر خوردگی به وجود می آورد. گفته می شود لایه محافظ انفعالی مانع خوردگی می گردد که در صورت از بین رفتن آن، خوردگی در شرایط موجود با رویارویی و حضور اکسیژن و رطوبت آغاز می شود. همواره خوردگی با حضور اکسیژن و رطوبت انجام می شود اما لایه انفعالی مانع خوردگی در حضور این عوامل است.

لایه انفعالی را دو عامل از بین می برد. افزایش یون کلرید تا حد آستانه خوردگی در مجاورت میلگرد اولین عامل مهم و تعیین کننده به ویژه در محیط خلیج فارس است. دومین عامل را می توان از بین رفتن محیط قلیایی و حتی اسیدی شدن اطراف میلگرد دانست که در محیط خلیج فارس چندان تعین کننده نیست مگر اینکه ریز اقلیم خاصی وجود داشته باشد. کربناته شدن بتن در اثر نفوذ گازی دی اکسید کربن هوا موجب کاهش قلیائیت خمیر سیمان بتن می گردد.

با استخراج نفت و گاز در حاشیه خلیج فارس و در درون آب در بخش های شمالی و جنوبی به ویژه از ابتدای دهه 70 میلادی آغاز شده است. در دهه 80 میلادی به تدریج آثار خوردگی میلگردها و انهدام بتن ها دیده شد و چاره جویی در دستور کار قرار گرفت. اغلب تحقیقات مربوط به خوردگی میلگردهای مدفون در بتن و به ویژه در منطقه خلیج فارس از این دهه آغاز شده است و کماکان ادامه دارد و هرروز ابعاد تازه ای پیدا می کند.

امروزه یافتن منابع جدید نفت و گاز در خلیج فارس و حاشیه های آن و لزوم ایجاد تاسیسات مختلف استخراج، پالایش، ذخیره سازی، صادرات، صنایع وابسته به ویژه پتروشیمی و همچنین ساخت پل ها، اسکله ها و بنادر، ساختمان های مختلف وابسته به آن ها، سازه های مربوط به گردشگری و اقامت در این مناطق و ساختمان های بتنی عظیم  در سطح گسترده ساخته شده است و مسلماً در آینده نیز ساخته خواهد شد. نیازهای بازرگانی، ماهیگیری و غیره نیز مزید بر علت شده است. ساخت انبارها، باراندازها، سردخانه ها، کارخانه های صنعتی و غذایی از این جمله موارد است.

سالانه چند میلیارد دلار بتن مسلح در این منطقه از ایران بکار می رود. همه کارفرمایان نگران عمر بتن ها در این شرایط محیطی حاد و شدید هستند و مهندسین عمران معمولاً از جواب گویی به این سوال عاجز می باشند و یا جواب های بی پایه ای را ارایه می کنند.

هرچند سازه های بتنی بیش تر ساخته شود میزان خسارت وارده بیش تر خواهد بود. آماری از خسارات وارده به سازه های بتنی مسلح در ایران در دست نیست اما ظواهر امر نشان دهنده خسارات بسیار سنگین چند صد میلیون دلاری در هر سال می باشد که رو به افزایش است.

2- عوامل موثر بر خوردگي ميلگردها

عوامل موثر را می توان به دو دسته عوامل بیرونی و درونی تقسیم بندی کرد.

عوامل بیرونی شامل دما، رطوبت و میزان یون کلر موجود در محیط می باشد که در مجموع شرایط محیطی حاکم بر قطعه یا سازه است. عوامل درونی مربوط به بتن و میلگرد آن می باشد. کیفیت مصالح مصرفی، نسبت های اختلاط اجزا بتن، نوع افزودنی های مصرفی، نحوه ساخت، حمل، ریختن و تراکم و عمل آوری بتن، هم چنین نوع پوشش های روی بتن و میلگرد، فاصله میلگرد تا سطح بتن و حتی نوع میلگرد مصرفی از جمله این عوامل هستند که تفصیل آن ها از حوصله این نوشته خارج است.

به طور کلی می توان گفت نفوذ پذیری بتن در برابر یون کلرید، اکسیژن و رطوبت در کنار نوع میلگرد و فاصله آن از سطح بتن و پوشش های احتمالی آن از عوامل تاثیرگذار بر خوردگی میلگرد است که توسط عوامل درونی و بیرونی فوق کنترل می گردد.

3- تعيين عمر سازه و محدوديت هاي موجود

كارفرما خواستار آن است که عمر سازه احداثی را بداند. دانستن عمر سازه در محاسبات اقتصادی نقش دارد. حتی در برنامه ریزی کلان کشور موثر است. امروزه شرکت های بیمه علاقمندند تا اطلاعاتی را در مورد عمر سازه در اختیار داشته باشند تا حق بیمه را با دقت مشخص نمایند.

تعاریف مختلف از عمر سازه در منابع  علمی آمده است. در یک سازه بتنی که میلگرد آن دچار زنگ زدگی پیشرفته شده است، تعریف عمر از پیچیدگی برخوردار است. طبله کردن یا ترک خوردگی و یا فروریختن و جداشدن بتن از سطح قطعه و لخت شدن میلگرد می تواند به نوبه خود عمر سازه را مشخص کند. حتی برخی معتقدند که در این حالت یعنی لخت شدن میلگردها نیز ممکن است به پایان عمر سازه نرسیده باشیم  بلکه گسترده شدن این حالت می تواند در تعیین عمر سازه موثر باشد.

به هر حال به نظر می رسد جدا شدن بتن از سطح میلگرد بتواند به عنوان یک معیار برای تعیین عمر به حساب آید که مسلماً زمان آن فاصله زیادی از شروع خوردگی دارد.

4-معيارهاي شروع خوردگي

در مورد تعیین زمان شروع خوردگی و ضابطه آن  توافق چندانی بین دانشمندان این رشته وجود ندارد اما همگان معتقدند که از بین رفتن یا تشکیل نشدن لایه انفعالی سطح میلگرد وقتی حاصل می گردد و خوردگی آغاز می شود که رطوبت و اکسیژن به قدر کافی در سطح میلگرد موجود باشد و یکی از شرایط زیر حاصل شود.

الف ـ در ابتدای بتن ریزی خمیر سیمان به خوبی اطراف میلگرد را پر نکرده باشد که در این حالت لایه انفعالی (لایه محافظ) تشکیل نمی شود و از همان ابتدای کار خوردگی آغاز می شود. هم چنین ممکن است به دلایل مختلف فاصله ای بین بتن و میلگرد در حین اجرا به وجود آید و یا ترک خوردگی جدی حاصل شود و تا سطح میلگرد امتداد یابد که مسلماً در این حالات نیز خوردگی به زودی آغاز می شود.

ب ـ در اثر نفوذ مواد اسیدی ، محیط بتن از قلیائیت زیاد فاصله بگیرد که در این حالت لایه محافظ از بین می رود.

ج ـ در اثر نفوذ دی اکسید کربن و وجود شرایط مساعد رطوبتی خمیر سیمان کربناته شود و قلیائیت محیط بتن پایین آید.

د ـ با نشت (انتشار) یون کلرید به داخل بتن غلظت یون کلرید در سطح میلگرد به حد معینی (آستانه خوردگی) برسد.

آهنگ خوردگي به شرایط محیطی به ویژه دما، میزان رطوبت، اکسیژن، تری و خشکی مکرر، مقاومت الکتریکی بتن، نوع میلگرد، وضعیت رویه میلگرد، وجود جریان های الکتریکی در محیط بتن و غیره بستگی دارد.

پس از شروع خوردگی، آهنگ خوردگی تعیین کننده گسترش زنگ زدگی (عمق زنگ) خواهد بود.

زمان شروع خوردگی به کیفیت بتن موجود در سطح میلگرد، نوع میلگرد، شرایط محیطی، ضخامت پوشش بتنی روی میلگرد و شرایط محیطی وابسته است. هم چنین پوشش های روی سطح بتن و میلگرد نقش جدی در  شروع خوردگی دارد.

در محیط خلیج فارس، خوردگی میلگردها معمولاً با از بین رفتن لایه انفعالی به دلیل افزایش غلظت یون کلرید در سطح میلگرد همراه است مشروط بر اینکه در ساخت سازه مشکل اساسی همچون ترک خوردگی وجود نداشته باشد.

حد آستانه غلظت یون کلرید در سطح میلگرد برای از بین رفتن لایه انفعالی معادل 05/0 تا 07/0 درصد وزن بتن داده شده است. همچنین در بسیاری از منابع آستانه غلظت یون کلرید برای شروع خوردگی 3/0 تا 4/0 درصد وزن سیمان بتن داده شده است که در این مورد مانند اعداد فوق اتفاق نظر وجود ندارد.

با توجه به قانون دوم فیک و با صادق دانستن نشت یون کلرید به صورت انتشار می توان با معلوم بودن ضریب انتشار یون کلرید بتن در شرایط محیطی موجود و همچنین مشخص بودن ضخامت پوشش بتنی روی میلگرد و فرض یک حد خاص برای آستانه غلظت یون کلرید جهت شروع خوردگی، زمان رسیدن به این غلظت را می توان با در دست داشتن غلظت اولیه یون کلرید بتن بدست آورد.

در اين رابطه Cx ميزان يون كلريد در عمق x در زمان t، Cs ميزان يون كلريد درسطح بتن، Dc ضريب نفوذ، x عمق از سطح ، t زمان و erf  تابع خطاست.

با توجه به تغييرات ضريب نفوذ Dc در كوتاه‌مدت و بلند‌مدت، لازم است در كاربرد آن مسئله زمان را در نظر گرفت. با اعمال ضريب كاهشي Dc مؤثر درمعادله فوق مي‌توان اثر زمان در تغييرات Dc را در نظر گرفت.

 

تعیین ضریب انتشار یون کلرید در شرایط محیطی خاص برای بتن مورد نظر کاری بس دشوار است و چه بسا این ضریب به دلیل تغییر ساختار بتن، تغییر دما و رطوبت در طول زمان متغیر و متفاوت خواهد بود که بدست آوردن آن به صرف وقت زیاد (گاه چندین سال) نیازمند است. اما اگر این ضریب به صورت مطمئن تعیین شده باشد مشخص کردن زمان شروع خوردگی با توجه به نکات فوق چندان مشکل نیست. بنابراین سعی می شود با استفاده از تجربیات قبلی و مدل هایی که ارائه می شود مقدار ضریب انتشار یون کلرید در بتن های مختلف و در شرایط محیطی متفاوت حدس زده شود و در محاسبات مربوطه بکار گرفته شود.

تهیه چنین مدل هایی بسیار دشوار است و ده ها سال زمان نیاز دارد. مسلماً در این مدل ها باید تاثیر نسبت آب به سیمان، عیار سیمان، حداکثر اندازه سنگدانه و دانه بندی آن، شکل و بافت سطحی سنگدانه و سایر ویژگی های آن، میزان مواد زیان آور سنگدانه، نوع افزودنی و میزان آن ها، شرایط اجرایی و نحوه عمل آوری، درصد هوا، پوشش های بتن و میلگرد، نوع و میزان الیاف و بسیاری از موارد دیگر دیده شود کاری بس دشوار است. چنین مدل جامعی در حال حاضر وجود ندارد بلکه در مدل های موجود تعداد اندکی از پارامترهای فوق منظور شده است و براین اساس ضریب انتشار یون کلر بدست می آیدکه کاملاً تقریبی است و بر محاسبات بعدی اثر می گذارد.

هم چنین آهنگ خوردگی را بر اساس اطلاعات موجود و با توجه به مدل های تقریبی تعیین می کنند و برای تعیین ضخامت زنگ و تنش های ناشی از آن مورد بهره برداری قرار می گیرد.

در همه مدل های موجود فرض بر آن است که عامل مخرب و مزاحم دیگری همچون حمله سولفات ها، واکنش سنگدانه ها با قلیایی ها، حمله مواد اسیدی، کربناته شدن، تبلور نمک ها در سطح بتن، یخبندان و آب شدگی مکرر، آتش سوزی، انبساط و انقباض مکرر به ویژه ناشی از تری و خشکی و سایر عوامل، خزش و خستگی های ناشی از بار مداوم و مکرر وجود ندارد. به این ترتیب عمر خاصی برای سازه مشخص می گردد.

 

5-وضعيت فعلي آيين نامه هاي موجود

در ارتباط با آیین نامه های موجود و با استفاده از آن ها عملاً نمی توان عمری را برای سازه در مناطق خورنده منظور نمود. در این آیین نامه ها صرفاً مجموعه ای از معیارها و ضوابط و محدودیت ها برای مصالح مصرفی، نسبت های اختلاط، روش ساخت و اجرا و عمل آوری، حداقل ضخامت پوشش بتنی روی میلگردها در شرایط محیطی موجود منظور می گردد. اما این آیین نامه ها از بیان این نکته که با در نظر گرفتن این ضوابط و محدویت ها چه بتنی و دقیقاً با چه کیفیتی حاصل می شود عاجز هستند. این آیین نامه ها ضریب انتشار یون کلرید بتن حاصله را نمی توانند مشخص نمایند. حتی در آیین نامه های موجود محدودیتی برای ضریب انتشار یون کلرید بتن ارایه نشده است بلکه ممکن است محدودیت هایی برای جذب آب اولیه بتن، عمق نفوذ آب تحت فشار، ضریب جذب آب موئینه و یا مقدار جریان الکتریکی عبوری از نمونه بتن تحت شرایط خاص ارایه شود. برخی دانشمندان معیارهایی را در ارتباط با مقاومت ویژه الکتریکی بتن یا آهنگ خوردگی آن ارایه می نمایند. در همه موارد فوق ارتباط این پارامتر ها با ضریب انتشار یون کلرید نامشخص است بنابراین با استفاده از نتایج حاصله از این آزمایش ها بر روی بتن نمی توان عمر سازه بتنی را پیش بینی نمود هرچند این اطلاعات به صورت مقایسه ای می تواند مفید باشد. در پاره ای موارد اصولاً در مورد وجود رابطه بین این پارامترها و ضریب و انتشار یون کلرید شک جدی وجود دارد اما مسلماً برخی از این پارامترها دارای رابطه نامعلومی با ضریب انتشار هستند.

بنابراین با استفاده از این معیارها و محدودیت های موجود در آیین نامه های فعلی نمی توان طراحی بر اساس عمر را انتظار داشت. مثلاً نمی توان گفت که اگر ضخامت بتن روی میلگرد را از 75 میلی متر به 50 میلی  متر برسانیم چقدر باید نسبت آب به سیمان را کاهش داد و یا از چه میزان میکروسیلیس در بتن می توان استفاده نمود و یا از چه پوششی بر روی میلگرد یا بتن می توان بهره گرفت تا شرایط معادلی را بدست آوریم. هم چنین نمی توان مشخص نمود که دانه بندی و یا حداکثر اندازه سنگدانه به چه میزان می تواند اثر گذار باشد و یا تغییر نوع سیمان یا تغییر میزان C3A در سیمان چگونه می تواند شرایط یکسانی را به وجود آورد.

 

6-وضعيت آينده آيين نامه ها

در آينده طراحی بر اساس عمر به تدریج جایگزین برخی ضوابط و محدودیت های فعلی و یا همه آن ها خواهد شد. در آیین نامه پایایی بتن در خلیج فارس پیش بینی شده است که بتوان از این روش استفاده نمود و در واقع راه برای بکارگیری این نوع طراحی باز گذاشته شده است. بنابراین ممکن است این محدودیت ها برداشته شود و امکان طراحی به معنای واقعی کلمه فراهم گردد کمااینکه امروزه در مورد طراحی سازه ها برای تعیین مقاومت به ندرت چنین محدودیت هایی وجود دارد و یا در حال حاضر این محدودیت ها کمرنگ شده اند.

7-دلايل تدوين نرم افزار Dura-p- Gulf

با توجه به اهمیت موارد مطروحه و عدم انطباق شرایط حاکم محیطی در خلیج فارس با شرایط سایر کشورها به ویژه آمریکا، قرار شد نرم افزار Life 365 که توسط آمریکا و کانادا از طریق ACI تدوین شده بود بازنگری گردد.

در این راه با استفاده از نتایج آزمایش های آزمایشگاهی و هم چنین در شرایط محیطی واقعی خلیج فارس این نرم افزار اصلاح گردید. به این منظور آزمایش هایی در مقیاس وسیع طراحی و انجام گردید و سعی شد از نتایج محدود کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت حاصله از این آزمایش ها استفاده گردد. این اقدامات از چند سال پیش آغاز شده است و نمی توان نقطه پایان مشخصی را از نظر زمانی برای آن پیش بینی نمود. به هر حال بسیار نابخردانه است که تصور کنیم به مدل های جامعی با در نظر گرفتن برخی پارامترها دست یافته ایم. اما با این نوع نرم افزارها می توان عمر تقریبی را حدس زد و تا حدودی طراحی بر اساس عمر را به مرحله اجرا در آورد.

 

 

 

 

 

 

Isonem M 35

ملات و پوشش آب بند کننده نفوذگر با خواص کریستال شوندگی بالا

 

Isonem M 35  یک محصول آب بند کننده پایه سیمانی تک جزئی کریستال شونده می باشد. پس از اجرا بر روی سطوح بتنی به صورت فشار منفی و یا مثبت ، با نفوذ در عمق بتن باعث ایجاد لایه آب بند در بتن می گردد. Isonem M 35 پس از اعمال بر روی سطح بتن دارای مقاومت مکانیکی و شیمیایی بالا می باشد. مواد شیمیایی موجود در این محصول پس از نفوذ در عمق بتن در مجاورت رطوبت با آهک آزاد سیمان واکنش داده و با ایجاد بلورهای نامحلول درون حفرات موئینه باعق پرشدن و آب بندی خلل و فرج موجود در بتن می گردد. این محصول را می توان بر روی سطح بتن جدید اجرا نمود تا ضمن کاهش زمان هیدراتاسیون ، باعث کاهش ایجاد ترکهای shrinkage در سطح بتن و محافظت از آن در برابر خوردگی و مواد شیمیایی رقیق گردد. در برنامه های آب بندی با استفاده از  Isonem M 35 جهت کنترل و مهار نشت های فعال، شدید و سریع آب از بتن، می توان از ملات آب بند آنی گیر Isonem M 36 استفاده نمود.

 

 

موارد مصرف  و کاربرد : از این محصول می توان در موارد ذیل استفاده نمود :

 

·         آب بندی فشار منفی و مثبت در سطوح عمودی و افقی

·         آب بندی و محافظت مخازن آب و فاضلاب

·         سطوح بتنی در تماس با آب

·         آب بندی فونداسیون و زیرزمین ها

·         آب بندی داخلی و بیرونی دیوارهای بیرونی و حائل

·         کانالها ، تولنها و عرشه پل ها

·         آب بندی و محافظت سطوح بتنی در برابر آب دریا در اسکله ها و بنادر

·         محافظت از فونداسیونهای در تماس با خاک و مواد خورنده

·         برای محافظت بتن در برابر تاثیر یون کلر و کربناتاسیون

 

 

ویژگیها و مزایا :

 

·         دوام و آب بندی بلند مدت .

·         اجرای آسان و سریع

·         محافظت از آرماتور در برابر آب و مواد خورنده

·         قابلیت آب بندی در فشار مثبت و منفی

·         عیر سمی و مناسب برای تماس با آب شرب

·         امکان تنفس بتن با وجود خواص آب بندی بالا

·         مقاومت و کارآیی بالا در محافظت در برابر کربناتاسیون و نفوذ یون کلر

·         آب بندی بتن از عمق و عدم آسیب دیدگی لایه آب بند براثر عوامل فیزیکی

 

مشخصات فنی :

 

·         ترکیبات : Isonem M 35 متشکل از سیمان ویژه ، پلیمرهای خاص ، ماسه سیلیس و فیلرهای خنثی که به صورت پودر تولید می گردد.

·         دانستیه برای مخلوط تر : 0.1+-1.8 گرم بر میلی لیتر

·         رنگ : خاکستری

·         سمیت : غیر سمی

·         اندازه ذرات : 400-100 میکرون

·         بافت : پودر

·         چگالی نسبی ظاهری : 1.3

·         PH برای مخلوط : 13-12

·         زمان اجرا : اولیه حداقل 10 ساعت و زمان نهایی حداکثر 16 ساعت

·         مقاومت در برابر قشار : 10 نیوتن بر میلیمتر مربع ( 28 روزه )

·         محدود دما : 5+ تا 35 + درجه سانتیگراد

 

روش مصرف :

آماده سازی سطح : سطح کار پیش از اجرای Isonem M 35 باید کاملا تمیز و البته مرطوب باشد. تر نمودن سطح باید حداقل 2 ساعت پیش از اجرا و سطح کار باید اشباع باشد. اگر سطح کار مرطوب و خیس باشد این امر ضروری و نیاز نیست. روغن ، گرو غبار ، زنگ زدگی و هر گون آلودگی می بایست از روی سطح کار حذف گردد. در صورت مشاهده نقاط ضعیف و یا ناهمواری بر روی سطح کار و یا وجود نقاط تخریب و ترک ، باید پیش از اجرا با استفاده از  چسب ISONEM D10  و ملات ترمیمی الاستیک ISONEM 03  سطح کار به طور کامل بازسازی گردد. در صورت وجود درز پیش از اجرای Isonem M 35 باید با استفاده از پر کننده منعطف ISONEM A4  نسبت به پر سازی و ترمیم آن اقدام نمود. پس از آن مخلوط Isonem M  35 باید آماده شود.

 

روش اختلاط و اجرای Isonem M 35 :

 پودر Isonem M 35  صرفا باید با استفاده از مته با سرعت پایین ( 400 دور در دقیق ) مخلوط گردد. 20 کیلوگرم از پودر Isonem M 35 با 8 لیتر آب مخلوط می گردد. عملیات اختلاط به مدت 5 دقیقه تا حصول مخلوطی همگن و یکنواخت و بدون کلوخه ادامه میابد. ISONEM M 35 در سه لایه بر روی سطح مرطوب به وسیله برس اجرا می گردد. لایه های اجرایی باید عمود بر هم بوده و هر لایه زمانی اجرا گردد که لایه قبل سخت شده باشد اما به طور کامل خشک نشده باشد. این مدت بسته به دمای هوا در حدود 4 ساعت می باشد. از اجرای ISONEM M 35 بر روی سطوح یخ زده و یا با دمای بالا باید پرهیز نمود. در تابستان ها صرفا باید در شب ، صبح و یا در محل های خنک نسبت به اجرای این پوشش اقدام نمود. در مناطق سرد سیر و سطوح یخ زده ، سطح کار پیش از اجرا باید با استفاده از آب گرم مرطوب گردد.  در صورتی که سطح نهایی کار فاقد پوشش خاص و یا پلاستر می باشد پس از اجرا سطح کار باید به مدت 48 ساعت مرطوب نگه داشته شود .این امر باعث کیورینگ مناسب و ایجاد لایه آب بند موفق می گردد. نفوذ کامل و آب بندی نهایی سطح بتنی 7 تا 10 روز پس از اعمال پوشش حاصل می گردد.

 

میزان مصرف : دو تا سه کیلوگرم برای هر مترمربع در سه لایه

 

بسته بندی : این محصول در کیسه های 20 کیلوگرمی تولید و ارائه می گردد.

 

زمان مصرف : 12 ماه پس از تولید و شرایط نگهداری برابر موارد مندرج در بخش انبارداری.

 

انبارداری : در محیط سرپوشیده و به دور از تابش آفتاب و دمای زیاد نگهداری شود. عدم توجه به روش انبارداری صحیح باعث آسیب رسیدن به محصول و یا ظرف آن می گردد .

 

نکات ایمنی : همانند تمامی محصولات شیمیایی دقت شود تا از تماس با چشمها ، دهان ، پوست و مواد غذایی پرهیز گردد ( این دستورالعمل در مورد بخار آن تا زمان خشک شدن نیز جاری می باشد ). در صورت تماس با پوست و چشمها بلافاصله آن را تمیز نماید . اگر به طور اتفاقی بلعیده شد . اقدامات پزشکی انجام شود . در ظرف ها را پس از استفاده ببندید و برای اطلاع از انبار داری ویژه یا انهدام باقیمانده مواد به برشور ایمنی محصول مراجعه نمایید.

 

تاییدیه کیفیت : تمام محصولاتی که توسط شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران عرضه می گردد مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشند.

 

 

 

 

 

 

شرکت کلینیک بتن ایران

شرکت کلینیک بتن ایران یکی از بزرگترین شرکت های پیش رو در عرصه تولید و ارائه انواع افزودنی های بتن و مواد شیمیایی ساختمان  به خصوص فوق روان کننده های پلی کربوکسیلاتی و  انواع ژل میکروسیلیس در کشور می باشد. شرکت کلینیک بتن ایران همواره یکی از شرکت های تاثیر گذار در عرصه تولید جدید ترین محصولات کاربردی  در صنعت بتن به شمار آمده و می آید. شرکت کلینیک بتن ایران که دپارتمان مرکزی آن در کشور  ایران می باشد در استان های  مختلف نمایندگی عرضه محصولات دارد. این شرکت طیف زیادی از محصولات شیمیایی ساختمان را در سبد تولیدی خود منطبق با آخرین استاندارد های جهانی دارد . از همین رو شرکت کلینیک بتن ایران همواره جایگاهی رفیع و شاخص در بزرگترین پروژه های کشور داشته و همواره یکی از گزینه های مطرح در نگاه متخصصین  و  شرکت ها و  پروژه های بزرگ به شمار می آید.

 

شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران  ارائه کننده محصولات برند کلینیک بتن ایران در ایران می باشد. شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران با بیش از ده سال حضور در عرصه پروژه های عمرانی و صنعت بتن کشور جایگاهی ممتاز در پروزه های بزرگ ایران اسلامی داشته و دارد. اعتقاد به ارائه محصولاتی با کیفیت و براساس آخرین تکنولوژی های روز دنیا همواره سرلوحه مدیران و کارشناسان این مجموعه می باشد. از این رو شرکت کلینیک بتن ایران  همواره شرکتی خوشنام در این عرصه در بین متخصصین به شمار می آید.

 

افزودنی ها ی بتن و محصولات شرکت کلینیک بتن ایران به شرح ذیل می باشد :

افزودنی های  بتن  شرکت کلینیک بتن ایران: انواع افزودنی های بتن ، فوق روان کننده های نفتالینی و پلی کربوکسیلاتی بتن ، روان کننده های بتن ، زودگیر کننده های بتن ، دیرگیر کننده های بتن ، منبسط کننده های بتن ، افزودنی های آب بندی کننده بتن ، هوازا یا حباب زا های بتن ، روان کننده های پمپاژ بتن،ژل میکروسیلیس .

انواع ملات ها و گروت های شرکت کلینیک بتن ایران : انواع گروت های پایه سیمانی ، گروت G2 ، گروت اپوکسی ، گروت سه جزئی و دو جزئی ، گروت G3

انواع ملات های ترمیم کننده بتن شرکت  کلینیک بتن ایران : انواع ملات های ترمیم کننده بتن بدون انقباض ، ملات های ترمیم کننده بتن ریز دانه و درشت دانه، رزین تزریق اپوکسی ویژه ترمیم بتن

انواع پوشش های محافتظی و مواد آب بندی و واترپروف شرکت  کلینیک بتن ایران :  انواع مواد آب بند پلیمری ، آنی گیر بتن ، نفوذگر بتن ، پوشش آب بند نانو ، پوشش محافظتی و آب بند اپوکسی بتن ، انواع رزین تزریقی پلی یورتان تک جزئی و دو جزئی، پرایمر قیری.

انواع چسب های بتن و آرماتور شرکت کلینیک بتن ایرانچسب بتن آب بند ، چسب اپوکسی بتن ، چسب اتصال بتن قدیم به جدید، چسب بتن ترمیم بتن ، چسب کاشت آرماتور ، میلگرد و بولت اپوکسی ، چسب کاشت آرماتور و میلگرد دو جزئی و سه جزئی .

انواع درزبند و ماستیک های شرکت کلینیک بتن ایران : انواع ماستیک های پایه قیری سرد اجرا و گرم اجرا ، ماستیک پلی یورتان ، ماستیک مقاوم در برابر مواد نفتی.

انواع واتراستاپ های بتن شرکت کلینیک بتن ایران: انواع واتراستاپ های تخت و حفره دار ، واتراستاپ های PVC و واتراستاپ های منبسط شونده بنتونیتی ، واتراستاپ های دیواری و کف خواب .واتراستاپ بتن با عرض های مختلف و ضخامت های مختلف .

انواع کف پوش های اپوکسی و پلی یورتان شرکت کلینیک بتن ایرانانواع کف پوش های آنتی استاتیک اپوکسی ، کف پوش اپوکسی ، کف پوش پلی یورتان ، پرایمر ، ماستیک اپوکسی

انواع رنگ های نمای شرکت کلینیک بتن ایران: انواع رنگ های ساختمانی و بتن بر پایه اکرلیک و پلی یورتان

انواع کیورینگ و مواد عمل آوری شرکت کلینیک بتن ایران : انواع مواد عمل آوری و کیورینگ بتن

نظرسنجی


دریافت کاتالوگ ها و فرم ها