شن ماسه بتن

جستجوی کلمه شن ماسه بتن در سایت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران با کد 7021


 

 

 

شن ماسه بتن

 

با سلام و شادباش ، جهت آگاهی از مشخصات شن و ماسه مصرفی بتن ، نمودار بهینه سنگدانه ها در بتن ، میزان مجاز آلاینده هیا شن و ماسه در بتن ، کنترل کیفی و ... به بخش مقالات سایت مرجعه و یا عبارت کلیدی خود را از طریق پنجره جستجو سرچ نماید.

 

همچنین شما میتوانید برای اخذ قیمت انواع مصالح سنگی بتن ( شن و ماسه ) با بخش بازرگانی و فروش کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران تماس حاصل نماید.

 

 

 

 

مواد زيان آور سنگدانه بتن

 

نمك هاي معدني

مواد آلي

ذرات سست و ناسالم

مواد واكنش زا با قليايي ها

مواد ريزدانه

نمك هاي معدني

تعيين آن به كمك روش هاي شيميايي به ويژه سولفات و كلريد در شن و ماسه

مواد آلي

تعيين آن به كمك آزمايش رنگ سنجي براي ماسه و سپس آزمايش مقايسه مقاومت ملات براي ماسه و گاه تعيين افت وزني با كمك آب اكسيژنه براي شن و ماسه

مواد سست و ذرات ناسالم

آزمايش هاي تعيين كلوخه رسي و ذرات پودر شونده، ذرات سبك، زغال سنگ و ليگنت براي شن و ماسه

تعيين ذراتي مانند پوسته صدف در شن و ماسه

تعيين درصد ذرات ميکا

تعيين ذرات پولكي و كشيده براي شن

تعيين واكنش زايي با قليايي ها

آزمايش هاي شيميايي و فيزيكي بر روي سنگدانه ريز و درشت

آزمايش هاي انبساط ملات يا بتن در شرايط مختلف

مواد ريزدانه به ويژه رس

تعيين درصد گذرنده از الك 75 يا 63 ميكرون براي شن و ماسه به روش تر

آزمايش معادل ماسه براي ماسه (به صورت نسبت حجمي)

تعيين ميزان مواد ريزتر از 20 ميكرون ماسه با محلول هگزا متا فسفات سديم و پي پت آندرسون

تعيين درصد حجمي مواد ريزدانه ماسه با محلول آب نمك 1 درصد به صورت كارگاهي

آزمايش متيلن بلو

تعيين درصد گذرنده از الك 75 يا 63 ميكرون

تعيين درصد گذرنده از الك 75 يا 63 ميكرون طبق ASTM C117 و BS 812  براي شن و ماسه

تعيين درصد گذرنده از الك 63 ميكرون طبق استاندارد EN

مزايا

                دقت خوب و تكرار پذيري مناسب

                انجام آزمايش بر روي سنگدانه درشت و ريز

بكار رفتن نتايج در استانداردها و آيين نامه هاي رد يا قبول سنگدانه بتن

معايب

                طولاني بودن زمان دستيابي به نتيجه

                مشكلات آزمايش براي انجام كاملاً استاندارد

عدم تفكيك خواص مواد ريزدانه تر از 75 يا 63 ميكرون

 

تعيين مواد ريزتر از 20 ميكرون در ماسه طبق BS 812 part 103-2

افزودن محلول هگزامتافسفات به ماسه در بالن درب دار

چرخاندن بالن به صورت افقي با سرعت 80 درور در دقيقه به مدت 15 دقيقه

سنجيدن مقدار مواد معلق ريزدانه به كمك پي پت آندرسون

محاسبه و تعيين مواد ريزتر از 20 ميكرون در ماسه

مزايا

تعيين ميزان مواد زير 20 ميكرون و احتمالاً زيان آور

معايب

                طولاني بودن آزمايش

                رايج نبودن

صرفاً بكارگيري براي ماسه

عدم تفكيك رس و لاي

تعيين مواد ريزدانه با محلول آب نمك

ريختن آب نمك 1 درصد به ميزان 50 ميلي ليتر در يك ظرف استوانه اي شيشه اي يا طلقي 250 ميلي ليتر

افزودن تدريجي ماسه تا حجم 100 ميلي ليتر به محلول و رساندن به حجم 150 ميلي ليتر با افزودن محلول

تكان دادن استوانه و قرار دادن روي سطح صاف و ضربه زدن براي تراز كردن

قرائت چشمي سطح ماسه و ارتفاع مواد ريزدانه روي آن

تقسيم ارتفاع مواد ريزدانه به ماسه  (تعيين درصد حجمي مواد ريزدانه)

تبديل تقريبي درصد حجمي مواد ريزدانه به درصد وزني (تقسيم ب 4 و 2 براي ماسه گردگوشه و شكسته)

مزايا

                انجام سريع آزمايش و كارگاهي بودن آن

                داشتن ضابطه 10 درصد حجمي براي مناسب بودن ماسه

تبديل تقريبي به درصد وزني

معايب

                تقريبي بودن شديد قرائت ها

                عدم انجام آزمايش براي شن

عدم تفكيك خواص مواد ريزدانه

آزمايش متيلن بلو

انجام آزمايش طبق EN 933-9

آزمايش معادل (ارزش) ماسه هم ارز SE

انجام آزمايش طبق ASTM D2419 يا AASHTO T176 و EN 933-8

گذرانيدن ماسه از الك 75/4 ميلي متر

ريختن محلول رقيق استوك تا ارتفاع 4 اينچي درون استوانه مدرج

اضافه كردن آزمونه ماسه آماده شده درون استوانه

ماندن 10 دقيقه اي ماسه و خيس خوردن درون محلول

به هم زدن استوانه به صورت افقي براي 45 ثانيه تا 100 حركت با وسيله مكانيكي يا 90 حركت در مدت 30 ثانيه با دست با جا به جابجايي حدود 9 اينچي

اضافه كردن محلول رقيق استوك به صورت شست و شوي مواد و رساندن ارتفاع آن به 15 اينچ

بي حركت ماندن استوانه به مدت 20 دقيقه

قرائت سطح نهايي مواد جامد (قرائت رس) با چشم

قرائت سطح ماسه با ميله نشانه دار و وزنه (قرائت ماسه)

تقسيم قرائت ماسه به قرائت رس و ارائه نتايج

مزايا

                سريع و كارگاهي بودن آزمايش

                وجود ضابطه در گذشته در برخي كشورها براي ماسه بتن و وجود ضابطه براي خاك

نمايش مناسب تر مواد ريزدانه از نظر نوع آن

معايب

                تقريبي بودن اندازه گيري ها و تأثير شديد آزمايش كننده بر نتيجه

انحراف معيار يك آزمايش گر در يك آزمايشگاه 5/1 براي نتيجه بالاي 80 و 9/2 براي زير 80 و خطاي مجاز بين 2/4 تا 2/8  براي يك آزمايشگر روي يك ماسه

انحراف 2/4 و 8 براي نتيجه بالاي 80 و زير آن در دو آزمايشگاه و خطاي مجاز 5/12 و 6/22  براي يك ماسه

عدم تطابق آزمايش با تعريف مواد زيان آور

ضابطه رد يا قبول سنگدانه جهان

ASTM C33: صرفاً گذشته از الك 75 ميكرون براي شن و ماسه و ذكر نكات خاص براي نوع مصرف سنگدانه و روش توليد آن

BS 882: صرفاً گذشته از الك 75 ميكرون براي شن و ماسه و ذكر نكات خاص براي نوع مصرف و روش توليد سنگدانه

DIN 4226: صرفاً گذشته از الك 63 ميكرون براي شن و ماسه و ذكر نكات خاص براي نوع مصرف و روش توليد سنگدانه

EN 12620-96: صرفاً گذشته از الك 63 ميكرون براي شن و ماسه با توجه به نوع روش توليد سنگدانه و ارجاع به آزمايش SE و متيلن بلو در موارد مشكوك

ضابطه رد يا قبول ماسه در برخي استانداردهاي قديمي اروپا

SE≥75 براي ماسه گرد گوشه بتن هاي مهم

SE≥60 براي ماسه شکسته بتن هاي مهم و ماسه گردگوشه بتن هايي با اهميت متوسط

توصيه براي محدود نگه داشتن SE در حد 85 درصد براي حفظ ذرات ريز و خشن نشدن بتن

ضابطه رد يا قبول سنگدانه در ايران

استاندارد 302 ايران: صرفاً گذشته از الك 75 ميكرون براي شن و ماسه و ذكر نكات خاص براي نوع مصرف و روش توليد سنگدانه (مشابه ASTM)

آيين نامه بتن ايران (تجديد نظر اول): گذشته از الك 75 ميكرون براي شن و ماسه و ذكر نكات خاص براي نوع مصرف و نوع توليد سنگدانه و اضافه كردن محدوديت حداقل SE

نشريه 55 سازمان مديريت و برنامه ريزي(تجديد نظر اول): آزمايش آب نمك

گذشته از الك 75 ميكرون با توجه به نوع مصرف (در مورد ماسه شكسته يك ضابطه خاص) و عدم وجود ضابطه كافي در جدول مواد زيان آور و بدون محدوديت SE مانند متن اوليه آبا

نشريه 101 سازمان مديريت و برنامه ريزي: گذشته از الك 75 ميكرون براي شن و ماسه و ذكر نكات خاص براي نوع مصرف و نوع توليد سنگدانه (مانند ASTM قديم)

اضافه كردن محدوديت حداقل SE

نتايج وجود ذرات ريزتر از 3/0 ميليمتر در بتن

افزايش کارآيي بتن ضمن کاهش رواني (تراکم پذيري و خوشکاري و ماله خوري بهتر)

کاهش جمع شدگي بتن و کاهش ترک هاي موئينه و افزايش دوام

کاهش آب انداختن بتن

کاهش استعداد جداشدگي بتن و امکان بتن ريزي بهتر در ستون و ديوار

کاهش مصرف سيمان به علت جاي گزيني و پرکردن فضاي بين سنگدانه ها

افزايش قابليت پمپ شدن بتن

                امکان ساخت بتن خودتراکم

                ايجاد نماي بهتر در بتن

نفوذ ناپذير تر شدن بتن و افزايش دوام آن

افزايش مقاومت فشاري و کششي با نسبت آب به سيمان ثابت

افزايش ضريب ارتجاعي بتن و کاهش ضريب پواسون

افزايش نياز به آب و افزايش مصرف سيمان به دليل افزايش سطح ويژه

راهکارهاي توليد و مصرف ماسه مناسب براي بتن

حذف فرهنگ شست و شوي چند باره

شست و شوي صحيح ماسه و جلوگيري از حذف ذرات ريز مناسب

عدم تاکيد بر بالا بودن نتيجه SE به ويژه بيش تر از 85

تاکيد بر آزمايش درصد گذشته از الک 75 ميکرون

قبول ماسه هاي شکسته همراه پودرسنگ به ويژه براي بتن پمپي , خودتراکم و ترمي

بحث و نتيجه گيري

عدم وجود ضابطه SE در استانداردهاي معتبر جهان

لزوم حذف ضابطه SE در آبا و نشريه 101 ايران و يا انعطاف پذير كردن آن براي سنگدانه هاي شكسته يا ساير موارد

نياز به ايجاد آزمايش خاص براي محدود كردن مواد ريزدانه خميري (رس و شيل) به ويژه در مواردي كه نياز به افزايش محدوديت مواد ريزدانه در سنگدانه هاي درشت وجود دارد.

 

 

 

 

شرکت کلینیک بتن ایران

شرکت کلینیک بتن ایران یکی از بزرگترین شرکت های پیش رو در عرصه تولید و ارائه انواع افزودنی های بتن و مواد شیمیایی ساختمان  به خصوص فوق روان کننده های پلی کربوکسیلاتی و  انواع ژل میکروسیلیس در کشور می باشد. شرکت کلینیک بتن ایران همواره یکی از شرکت های تاثیر گذار در عرصه تولید جدید ترین محصولات کاربردی  در صنعت بتن به شمار آمده و می آید. شرکت کلینیک بتن ایران که دپارتمان مرکزی آن در کشور  ایران می باشد در استان های  مختلف نمایندگی عرضه محصولات دارد. این شرکت طیف زیادی از محصولات شیمیایی ساختمان را در سبد تولیدی خود منطبق با آخرین استاندارد های جهانی دارد . از همین رو شرکت کلینیک بتن ایران همواره جایگاهی رفیع و شاخص در بزرگترین پروژه های کشور داشته و همواره یکی از گزینه های مطرح در نگاه متخصصین  و  شرکت ها و  پروژه های بزرگ به شمار می آید.

 

شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران  ارائه کننده محصولات برند کلینیک بتن ایران در ایران می باشد. شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران با بیش از ده سال حضور در عرصه پروژه های عمرانی و صنعت بتن کشور جایگاهی ممتاز در پروزه های بزرگ ایران اسلامی داشته و دارد. اعتقاد به ارائه محصولاتی با کیفیت و براساس آخرین تکنولوژی های روز دنیا همواره سرلوحه مدیران و کارشناسان این مجموعه می باشد. از این رو شرکت کلینیک بتن ایران  همواره شرکتی خوشنام در این عرصه در بین متخصصین به شمار می آید.

 

افزودنی ها ی بتن و محصولات شرکت کلینیک بتن ایران به شرح ذیل می باشد :

افزودنی های  بتن  شرکت کلینیک بتن ایران: انواع افزودنی های بتن ، فوق روان کننده های نفتالینی و پلی کربوکسیلاتی بتن ، روان کننده های بتن ، زودگیر کننده های بتن ، دیرگیر کننده های بتن ، منبسط کننده های بتن ، افزودنی های آب بندی کننده بتن ، هوازا یا حباب زا های بتن ، روان کننده های پمپاژ بتن،ژل میکروسیلیس .

انواع ملات ها و گروت های شرکت کلینیک بتن ایران : انواع گروت های پایه سیمانی ، گروت G2 ، گروت اپوکسی ، گروت سه جزئی و دو جزئی ، گروت G3

انواع ملات های ترمیم کننده بتن شرکت  کلینیک بتن ایران : انواع ملات های ترمیم کننده بتن بدون انقباض ، ملات های ترمیم کننده بتن ریز دانه و درشت دانه، رزین تزریق اپوکسی ویژه ترمیم بتن

انواع پوشش های محافتظی و مواد آب بندی و واترپروف شرکت  کلینیک بتن ایران :  انواع مواد آب بند پلیمری ، آنی گیر بتن ، نفوذگر بتن ، پوشش آب بند نانو ، پوشش محافظتی و آب بند اپوکسی بتن ، انواع رزین تزریقی پلی یورتان تک جزئی و دو جزئی، پرایمر قیری.

انواع چسب های بتن و آرماتور شرکت کلینیک بتن ایرانچسب بتن آب بند ، چسب اپوکسی بتن ، چسب اتصال بتن قدیم به جدید، چسب بتن ترمیم بتن ، چسب کاشت آرماتور ، میلگرد و بولت اپوکسی ، چسب کاشت آرماتور و میلگرد دو جزئی و سه جزئی .

انواع درزبند و ماستیک های شرکت کلینیک بتن ایران : انواع ماستیک های پایه قیری سرد اجرا و گرم اجرا ، ماستیک پلی یورتان ، ماستیک مقاوم در برابر مواد نفتی.

انواع واتراستاپ های بتن شرکت کلینیک بتن ایران: انواع واتراستاپ های تخت و حفره دار ، واتراستاپ های PVC و واتراستاپ های منبسط شونده بنتونیتی ، واتراستاپ های دیواری و کف خواب .واتراستاپ بتن با عرض های مختلف و ضخامت های مختلف .

انواع کف پوش های اپوکسی و پلی یورتان شرکت کلینیک بتن ایرانانواع کف پوش های آنتی استاتیک اپوکسی ، کف پوش اپوکسی ، کف پوش پلی یورتان ، پرایمر ، ماستیک اپوکسی

انواع رنگ های نمای شرکت کلینیک بتن ایران: انواع رنگ های ساختمانی و بتن بر پایه اکرلیک و پلی یورتان

انواع کیورینگ و مواد عمل آوری شرکت کلینیک بتن ایران : انواع مواد عمل آوری و کیورینگ بتن

 

 

 

 

نظرسنجی


دریافت کاتالوگ ها و فرم ها