دستگاه ، تجهیزات ،روش و مراحل پرداخت سطح نهایی بتن

جستجوی کلمه دستگاه، تجهیزات،روش و مراحل پرداخت سطح نهایی بتن در سایت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران با کد 32221


 

 

 

دستگاه ، تجهیزات ،روش و مراحل پرداخت سطح نهایی بتن

 

نياز هر پروژه، خواسته هاي ما را از نوع پرداخت سطح بتن مشخص مي كند. گاه سطوح بسيار زبر و خشن و گاه سطوح كاملاً ليسه اي و صاف مورد نظر است سطح زبر را با گوني كشي، برس كشي و جارو كشي و پس از تسطيح آن با تخته ماله بوجود مي آورند. اگر سطوح ليسه اي مد نظر باشد سطح پرداخت شده و با تخته را با ماله فلزي يا لاستيكي مخصوص كاملاً صاف و پرداخت مي نمايند و نبايد از ابتدا سطح بتن را با ماله فلزي پرداخت نمود، پرداخت مناسب سطح بتن بر عملكرد سطح در برابر تردد، سايش و نفوذ مواد زيان آور و حتي ترك خوردگي و دوام آن اثر   مي گذارد. 

در پرداخت سطح بتن ممكن است اشكالاتي بوجود آيد كه عمدتاً مربوط به پديده آب انداختن بتن و يا    جمع شدگي و ترك خوردگي سطح بتن مي باشد. آب بتن  پس از خاتمه عمل تراكم ممكن است به تدريج در سطح بتن بصورت تقريباً زلال ظاهر شود كه پديده آب انداختن يا رو زدن آب نام دارد. اگر عمل پرداخت قبل از آب انداختن و زدودن آب يا تبخير آن انجام شود معمولاً به كاهش كيفيت سطح از نظر مقاومتي، سايشي و دوام منجر      مي گردد. اگر قبل از رو زدن آب، سطح بتن ماله كشي شود (بويژه با ماله فلزي)، آب در مسير خود در زير اين لايه ريز و نفوذ ناپذير سطحي جمع مي شود و منطقه اي كم مقاومت وكم دوام و نفوذ پذير را به دليل افزايش نسبت آب به سيمان بوجود مي آورد كه باعث مي شود لايه روئي در شرايط حاكم بر محيط و يا بهره برداري از سطح مزبور جدا شود و قسمت زيرين نيز به سرعت تخريب گردد.

اگر اجازه دهيم آب رو بزند و سپس با تعجيل ماله كشي نموده آب رو زده  با بتن و ملات سطح مخلوط نمائيم يك لايه چند ميليمتري ضعيف و كم دوام حاصل مي شود كه به زودي تخريب مي گردد. گاه در كشور ما مقداري سيمان و يا پودر سنگ بر سطح بتن و روي آب روزده مي پاشند و عمل پرداخت را انجام مي دهند اين كار نيز هر چند نماي خوبي را در ابتدا بوجود مي آورد به لحاظ نسبت آب به سيمان زياد تفاوت در ويژگي ها نسبت به لايه زيرين خيلي زود آسيب مي بيند و تخريب مي شود. بنابر اين روش صحيح آن است كه اجازه دهيم آب روزده تبخير گردد و در صورتيكه هوا خنك و يا گرم و مرطوب مي باشد و آب روز ده تبخير نمي شود و مي تواند مشكلات و اختلالاتي را در امر پرداخت نهائي سطح بوجود آورد لازم است آب روزده را با گوني چتائي و يا اسفنج جمع كرد و سپس با ماله كشي يا تخته ماله و در نهايت با ماله فلزي و يا لاستيكي آن را بخوبي صاف و ليسه اي نمود (در صورت لزوم).

اگر به دليل معطلي، سطح بتن كمي سفت شده و كار آئي لازم جهت پرداخت را از دست داده باشد مي توان با ضربه زدن توسط تخته ماله شيره مختصري را به سطح آورد و به كمك آن سطح را صاف نمود.

حجم روزدن آب (آب انداختن) معمولاً تقريباً در هواي گرم و سرد يكسان است اما  سرعت آب انداختن در هواي گرم بيشتر است ولي در هواي گرم و خشك ممكن است در هر لحظه آب كمي در سطح ديده شود و يا به دليل تبخير زياد اصولاً نتوان پديده آب انداختن را به وضوح مشاهده نمود. روزدن آب كمك مي كند تا سطح ما با ساز و كار خود نگهداري  (خود عمل آوري) مواجه شود كه دردقايق و ساعات اوليه براي بتن مهم است ودر غير اينصورت سطح بتن سريعاً خشك شده، جمع مي شود و ترك مي خورد.

آب انداختن نسبت آب به سيمان قسمت هاي تحتاني را كمتر نموده ولي ممكن است آب در زير        سنگدانه هاي درشت يا ميلگرد ها جمع شود كه موجب كاهش مقاومت و كيفيت بتن و كاهش درگيري بتن وميلگرد مي گردد. آب انداختن بتن ها تابع عواملي هم چون نسبت آب به سيمان، رواني، عيار سيمان، نوع وريزي سيمان، حداكثر اندازه سنگدانه ها، شكل و بافت سطحي سنگدانه ها، دانه بندي مخلوط سنگدانه ها، وجود مواد ريز دانه يا پودر سنگ و پودر پوزولان  در بتن و حبابهاي عمدي هوا مي باشد كه در صورت لزوم مي توان با تغيير اين عوامل،          آب انداختن را كم يا زياد نمود. سهولت پرداخت بتن به رواني و كار آئي بتن ، حداكثر اندازه سنگدانه ها بويژه        دانه بندي آنها، شكل و بافت سطحي سنگدانه ها، عيار سيمان و مواد چسباننده ارتباط دارد.

جمع شدگي بتن ممكن است قبل يا بعد از پرداخت سطح بتن به ترك خوردگي منجر شود. با لرزاندن مجدد بتن قبل از گيرش و كوبيدن ماله بر سطح بتن مي توان تركهاي حاصله را بر طرف نمود. جمع شدگي به دليل تبخير آب از سطح بتن و يا به صورت خودزا به وجود مي آيد و تبخير تابع دماي بتن، دما هوا، تابش آفتاب، رطوبت نسبي هوا، سرعت وزش باد و ارتفاع از سطح دريا (فشار هوا) مي باشد. جمع شدگي بتن تابع نسبت عيار سيمان، نوع سيمان، شكل و بافت سطحي سنگدانه، دانه بندي، مواد افزودني بويژه حباب زاها و برخي عوامل ديگر مي باشد.

 

 

 

 

 

انواع افزودنی های بتن ، فوق روان کننده و روان کننده های بتن قابل ارائه توسط  کلینیک فنی و تخصصی بتن  ایران

روان کننده های بتن  کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران در کلاس های مختلف قابل تولید و عرضه می باشند :


  روان کننده بتن مناسب برای استفاده در پمپ بتن که خاصیت دیرگیر بتن دارد و بصورت مایع عرضه می گردد و خاصیت روان کنندگی بسیار خوبی به بتن می دهدروان کننده بتن کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران  باعث تسهیل در عملیات پمپ بتن می گردد. از این روان کننده بتن علاوه بر این که در پمپ بتنمیتوان استفاده کرد کاربرد های دیگری چون در ساخت بتن آماده مخصوصاً برای حمل در فاصله های نسبتاً طولانی دارد. در بتن ریزی در هوای گرم استفاده از این روان کننده بتن توصیه می شود.


بتن پمپ پذیر و تسهیل در کار پمپ بتن : استفاده از این فوق روان کننده بتن قدرت مانور پمپ بتن را افزایش می دهد. همچنین برای پمپ کردن آسان بتن می توان از فوق روان کننده تولیدی شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران استفاده کرد که باعث می شود که استهلاک پمپ بتن پایین بیاید. استفاده از روان کننده بتن در زمان بتن ریزی های حجیم که می بایست یکپارچه اجرا شوند مناسب می باشد.فوق روان کننده بتن  عرضه شده توسط کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران  ، بر پایه نفتالین سولفونات است . این فوق روان کننده بتن  بصورت مایع عرضه می گردد.کاربرد فوق روان کننده بتن قابل ارائه توسط کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران  : از این فوق روان کننده بتن در زمان بتن ریزی در هوای  سرد و برای بتن یا ملات ترمیمی استفاده می شود. همچنین این فوق روان کننده بتن به عنوان یک فوق روان کننده زودگیر و کاهش دهنده آب در بتن برای کسب روانی و مقاومت بالا مخصوصا مقاومت های اولیه بالا استفاده می شود. سوپر روان کننده یا فوق روان کننده بتن که بر پایه تکنولوژی تولید پلیمرها تولید می شوداین نوع فوق روان کننده بتن به عنوان کاهش دهنده آب بتن برای کسب روانی و مقاومت بالا استفاده می در ساخت بتن های پیش تنیده و پس تنیده در ساخت بتن حجیم بتن ریزی در هوای گرم کاربرد دارد.سوپر روان کننده بتن یا فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات:  این سوپر روان کننده یا فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات روان کننده بتن مایع بر پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده می باشد که برای ساخت بتن های ویژه طراحی شده است. برای ساخت بتن خود تراز و خود متراکم و بتن هایی که الزامات آیین نامه ای آن به حداقل رساندن نسبت آب به سیمان را در حد نهایت درخواست نموده سوپر روان کننده بتن یا فوق روان کننده بتن بر پایه پلی کربوکسیلات فابیر در ساخت بتن حجیم موجب روانی بالا می شود.هم چنین با استفاده از این روان کننده بتن پمپ پذیری بالارفته و باعث می شود که استهلاک پمپ بتن پایین بیاید. این سوپر یا فوق روان کننده بتن نسبت آب به سیمان را در بتن حجیم کاهش می دهد و مقاومت بتن حجیم را بالا می برد.


روان کننده بتن  کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران می تواند یک روان کننده بتن با خاصيت ديرگير بتن و به عنوان روان کننده بتن که در کاهش آب در بتن می باشد عمل کند که موجب روان شدن بتن, کار پذیری بتن و همچنین افزایش مقاومت بتن شود.

 

Superplasticizer and Plasticizer

  • مواد افزودنی بتن
  • بتن ضد سایش
  • کف سازی ضدسایش
  • شات کریت

·         ماستیک پلی یورتان

·         واتراستاپ بتن

·         کیورینگ بتن

·          چسب و خمیر کاشت میلگرد و آرماتور

 

 

نظرسنجی


دریافت کاتالوگ ها و فرم ها