چسبندگی بتن و فولاد ( آرماتور )

جستجوی کلمه چسبندگی بتن و فولاد ( آرماتور ) در سایت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران با کد 22710


 

 

 

چسبندگی بتن و فولاد ( آرماتور )

 

در متن زیر به چسبندگی بتن و میلگرد و تاثیر زنگ زدگی آرماتور ها در این چسبندگی پرداخته شده است. شما می توانید برای دسترسی در مورد سایر مباحث و مطالب مرتبط با صنعت بتن ، آیین نامه و استاندرادهای بین المللی و داخلی در زمینه بتن به بخش مقالات و مطالب علمی سایت مراجعه و یا موضوع مورد نظر را از طریق پنجره سرچ ، جستجو نمایید.

 

ميزان مجاز زنگ زدگي ميلگرد جهت استفاده در بتن چقدر است؟

بر خلاف تصور عامه (و قشر عظيمي از مهندسين ما) زنگ زدگي آرماتورها به هيچ عنوان باعث كاهش چسبندگي بتن با فولاد نمي شود.

آيين نامه بتن ايران (آبا) در مورد زنگ زدگي مي نويسد:

4-8-1 ميلگردهاي فولادي را بايد در محلهاي تميز و عاري از رطوبت انبار كرد تا از زنگ زدگي و كثيف شدن سطح آنها جلوگيري گردد.

4-8-2 ميلگردهايي كه تا حد پوسته شدن زنگ زده باشند بويژه ميلگردهايي كه بطور موضعي و عميق دچار خوردگي شده اند، بدون انجام آزمايش و حصول اطمينان از انطباق مشخصه هاي آنها با مشخصه هاي مورد نظر و در نظر گرفتن كاهش احتمالي سطح مقطع ، قابل استفاده در بتن آرمه نمي باشند.

بنابراين مطابق آيين نامه بتن ايران در صورتي كه زنگ زدگي منجر به پوسته شدن و يا خوردگي عميقنشده باشند مصرف آرماتور در بتن بلامانع است.

دراين دومورد ممنوعيت نيز بحث بر سر آن است كه آيا ميزان كاهش سطح مقطع منجر به كمتر شدن ميزان سطح مقطع مورد نياز در طراحي شده است يا خير؟

بسياري از اعمال نظر هاي سليقه اي مربوط به بند اول ميشود كه در آن تاكيد شده بايد از زنگ زدگي ميلگرد جلوگيري  نمود.  اما همانگونه كه مشاهده ميشود ،حكم ممنوعيت مصرف تنها براي ميلگردهاي پوسيده صادر ميگردد.

این آیین نامه در فصل هشتم خود میگوید:

8-1-4-4 : میلگردها نباید در معرض هیچگونه آلودگی با اثر زیان آور بر چسبندگی آنها از قبیل گل، روغن و سایر پوششهای غیر فلزی مضر قرار گیرند.

این بند در خصوص زنگ زدگی صحبت نمیکند لیکن به عنوان یک قاعده کلی میگوید: میلگرد"نباید در معرض هیچ نوع آلودگی با اثر زیان آور بر چسبندگی" قرار گیرد. اما آیا زنگ زدگی کامل قشر رویه آرماتور موجب کاهش چسبندگی می گردد . در ظاهر بله اما به نظر میرسد که آزمایشات صورت گرفته بر روی آرماتور های زنگ زده خلاف این نظر را دارند. که در ادامه به بررسی و بازگوی پاره ای از این آزمایشات خواهیم پرداخت.

آیین نامه بتن ایران "آبا" در فصل هشتم آورده است:

8-1-4-5 : میلگردها نباید در معرض خوردگی ، به میزانی که به کاهش سطح آنها منجر شود قرار گیرد.

در این بند آیین نامه به صراحت معیاری برای "نباید" خود بیان کرده است.

مشکل اینجاست که مرسوم شده با مشاهده آرماتورهایی که سطح رویه آنها دچار زنگ زدگی گردیده از برس کشی و در مواردی که زنگ منجر به پوسیدگی شده باشد سند پلاست را لازم میدانند . گرچه مورد دوم مطابق مقررات و الزامی است لیکن برای آرماتور زنگ زده ، برس نزدن بهتر از برس زدن است.

دومین مرجع تصمیم گیری در خصوص بتن، مبحث نهم مقررات ملی ساختمان میباشد.

در زیر بررسی میکنیم که آیا این مبحث استفاده از آرماتور زنگ زده را ممنوع ساخته است؟

فصل چهارم این مبحث نهم می نویسد:

9-4-13-1 : ميلگردهاي فولادي را بايد در محلهاي تميز و عاري از رطوبت و گل وخاک و سایر آلودگی ها نگهداری کرد تا از زنگ زدگي و كثيف شدن سطح آنها جلوگيري شود.

همانگونه که مشاهده میشود این بند تکرار تلفیق دو بند 4-8-1 و 8-1-4-4 آیین نامه آبا می باشد. و مطلب تازه ای ندارد.

9-4-13-3: میلگردهای پوسته شده باید ماسه پاشی و پس از برآوردن ضوابط مذکور در بندهای 9-4-7 و 9-4-8 مصرف شود ، رفع پوسته ها با استفاده از برس سیمی و سایر روشهای مشابه مجاز نیست.

9-4-8-2 : در مورد میلگرد هایی که تا حد پوسته شدن زنگ زده باشد به ویژه میلگرد هایی که به طور موضعی و عمیق دچار خوردگی شده باشند باید پس از ماسه پاشی آزمایشات (الف) و (ب) بر روی نمونه های آنها انجام شود.

الف)آزمایش و کنترل مجدد موارد مذکور در بندهای 1 تا 5 فوق.(بند های 1 تا 5 مربوط به مشخصات مکانیکی میلگردها می باشد.

ب)اندازه گیری مجدد قطر اسمی میلگردها و مطابقت آن با رواداریهای مذکور در استاندارد 3132 ملی ایران.

همانگونه که مشاهده می شود مبحث نهم نیز ممنوعیتی برای استفاده از آرماتورهایی که به طور سطحی زنگ زده اند قایل نشده است.

اما چرا آیین نامه استفاده از آرماتورهای زنگ رده را ممنوع نکرده است؟

توضيح زير از كتاب "دستنامه اجراي بتن" ¹   جهت روشن كردن مطلب انتخاب شده است:

" 3-5 حمل و انبار كردن آرماتورها

آرماتورها بايد به روشي حمل و انبار شوند كه دچار خميدگي در خارج از صفحه شكل داده شده نگردند. آنها نبايد مستقيما روي زمين انبار شوند.انبار كردن آرماتورهاي فولادي در فضاي باز باعث زنگ زدگي آنها در بيشتر موارد ميشود. مناسب بودن آرماتورهاي زنگ زده موضوع بحث برانگيزي طي سالهاي گذشته بوده است.

مطالعات انجام شده تا سال 1920 نشان مي دادند كه يك لايه نازك زنگ يا پوسته اكسيدي محكم به جاي اثرات زيان آور بر روي چسبندگي بين فولاد و بتن ، عملا باعث بهبود خواص چسبندگي  فولاد مي گردد.

پس از جنگ جهاني دو سري مطالعات اساسي نتيجه مذكور را مورد تاييد قرار داد.B.R.C.A  آمريكا مجموعه وسيعي از آزمايشات انجام داده و به اين نتيجه دست يافت كه حمل ونقل معمولي به خودي خود تمهيد كافي براي آرماتور با سطح زنگ زده است و عملياتي چون ماسه پاشي ، برس زدن آرماتور يا تميز كردن توسط كرباس باعث ايجاد سطح چسبندگي بهتر نخواهد شد.

آزمايشات انجام شده در دانشگاه ويرجينياي غربي نيز تاييد نمود كه زنگ آرماتورها اثر معكوس بر روي چسبندگي ندارد.

هنگامي كه آرماتور به نحو بسيار بدي زنگ زده باشند، سطح مقطع عرضي ممكن است به ميزاني كاهش يافته باشد كه آرماتورها جهت استفاده مناسب نباشند. اين امر را ميتوان با تميز كردن و وزن نمودن يك قطعه از آرماتور جهت اطمينان از براورده شدن مشخصات كنترل نمود.

 

 

 

 

شرکت کلینیک بتن ایران

شرکت کلینیک بتن ایران یکی از بزرگترین شرکت های پیش رو در عرصه تولید و ارائه انواع افزودنی های بتن و مواد شیمیایی ساختمان  به خصوص فوق روان کننده های پلی کربوکسیلاتی و  انواع ژل میکروسیلیس در کشور می باشد. شرکت کلینیک بتن ایران همواره یکی از شرکت های تاثیر گذار در عرصه تولید جدید ترین محصولات کاربردی  در صنعت بتن به شمار آمده و می آید. شرکت کلینیک بتن ایران که دپارتمان مرکزی آن در کشور  ایران می باشد در استان های  مختلف نمایندگی عرضه محصولات دارد. این شرکت طیف زیادی از محصولات شیمیایی ساختمان را در سبد تولیدی خود منطبق با آخرین استاندارد های جهانی دارد . از همین رو شرکت کلینیک بتن ایران همواره جایگاهی رفیع و شاخص در بزرگترین پروژه های کشور داشته و همواره یکی از گزینه های مطرح در نگاه متخصصین  و  شرکت ها و  پروژه های بزرگ به شمار می آید.

 

شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران  ارائه کننده محصولات برند کلینیک بتن ایران در ایران می باشد. شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران با بیش از ده سال حضور در عرصه پروژه های عمرانی و صنعت بتن کشور جایگاهی ممتاز در پروزه های بزرگ ایران اسلامی داشته و دارد. اعتقاد به ارائه محصولاتی با کیفیت و براساس آخرین تکنولوژی های روز دنیا همواره سرلوحه مدیران و کارشناسان این مجموعه می باشد. از این رو شرکت کلینیک بتن ایران  همواره شرکتی خوشنام در این عرصه در بین متخصصین به شمار می آید.

 

افزودنی ها ی بتن و محصولات شرکت کلینیک بتن ایران به شرح ذیل می باشد :

افزودنی های  بتن  شرکت کلینیک بتن ایران: انواع افزودنی های بتن ، فوق روان کننده های نفتالینی و پلی کربوکسیلاتی بتن ، روان کننده های بتن ، زودگیر کننده های بتن ، دیرگیر کننده های بتن ، منبسط کننده های بتن ، افزودنی های آب بندی کننده بتن ، هوازا یا حباب زا های بتن ، روان کننده های پمپاژ بتن،ژل میکروسیلیس .

انواع ملات ها و گروت های شرکت کلینیک بتن ایران : انواع گروت های پایه سیمانی ، گروت G2 ، گروت اپوکسی ، گروت سه جزئی و دو جزئی ، گروت G3

انواع ملات های ترمیم کننده بتن شرکت  کلینیک بتن ایران : انواع ملات های ترمیم کننده بتن بدون انقباض ، ملات های ترمیم کننده بتن ریز دانه و درشت دانه، رزین تزریق اپوکسی ویژه ترمیم بتن

انواع پوشش های محافتظی و مواد آب بندی و واترپروف شرکت  کلینیک بتن ایران :  انواع مواد آب بند پلیمری ، آنی گیر بتن ، نفوذگر بتن ، پوشش آب بند نانو ، پوشش محافظتی و آب بند اپوکسی بتن ، انواع رزین تزریقی پلی یورتان تک جزئی و دو جزئی، پرایمر قیری.

انواع چسب های بتن و آرماتور شرکت کلینیک بتن ایرانچسب بتن آب بند ، چسب اپوکسی بتن ، چسب اتصال بتن قدیم به جدید، چسب بتن ترمیم بتن ، چسب کاشت آرماتور ، میلگرد و بولت اپوکسی ، چسب کاشت آرماتور و میلگرد دو جزئی و سه جزئی .

انواع درزبند و ماستیک های شرکت کلینیک بتن ایران : انواع ماستیک های پایه قیری سرد اجرا و گرم اجرا ، ماستیک پلی یورتان ، ماستیک مقاوم در برابر مواد نفتی.

انواع واتراستاپ های بتن شرکت کلینیک بتن ایران: انواع واتراستاپ های تخت و حفره دار ، واتراستاپ های PVC و واتراستاپ های منبسط شونده بنتونیتی ، واتراستاپ های دیواری و کف خواب .واتراستاپ بتن با عرض های مختلف و ضخامت های مختلف .

انواع کف پوش های اپوکسی و پلی یورتان شرکت کلینیک بتن ایرانانواع کف پوش های آنتی استاتیک اپوکسی ، کف پوش اپوکسی ، کف پوش پلی یورتان ، پرایمر ، ماستیک اپوکسی

انواع رنگ های نمای شرکت کلینیک بتن ایران: انواع رنگ های ساختمانی و بتن بر پایه اکرلیک و پلی یورتان

انواع کیورینگ و مواد عمل آوری شرکت کلینیک بتن ایران : انواع مواد عمل آوری و کیورینگ بتن

 

نظرسنجی


دریافت کاتالوگ ها و فرم ها