پوشش آب بند الاستیک بتن ویژه آب بندی مخازن ، استخر ، سد ، تونل ، زیرزمین ، کانال و ... ISONEM M 34

پوشش ، ملات یا مواد آب بند انعطاف پذیر بتن با خواص منحصر فرد جهت آب بندی استخر ، مخزن ، تصفیه خانه ، سد ، تونل ، پارکینگ و زیر زمین


ISONEM M 34 is a cementitious, one component, waterproofing slurry, which prevents water infiltration of concrete and mortar structures.
USING AREAS: It is used for the following purposes; •Water insulation on negative/positive sides of horizontal and vertical surfaces, •Water
insulation of the concrete, plaster and alum, •Insulation of water tanks and waste water tanks, •Structures below the sea level or under ground
constructions •Interior or outer insulation purpose of the foundation or foundation walls, basements •Water canals or dams, barrages, retaining
walls •Ground and wall insulations of bathroom, kitchen and the basements, wet areas.
TECHNICAL DATA: •Type: Cement based powder •Chemical Base: Blend of special type of cement with aggregates and polymer additives
•Colour: Grey •Unit Weight:1,68 kg/l (fresh mortar), 1,25 kg/l (uncompacted powder) •Ambient and Surface Temp.: Minimum +5ºC •Curing:
2 2 Take necessary precautions on outdoor applications. •Compressive Strength: 28,1 N/mm (at 28 days) •Tensile Strength: 6,6 N/mm (at 28 days)
(at flexural ) •Potlife: ~60 min. at 20°C •Curing Details: Curing Treatment Surface should be moistened for 5 days following the application and
dehydration should be prevented.
APPLICATION:
SURFACE PREPARATION: The surface should be free of any oil, dust, dirt and mud. If any crack, gap, segregation or holes on the surface, it should
be filled up with ISONEM M03 elastic mortar, if the surface is severely uneven or the adherence is reduced due to some factors, ISONEM D 10 super
adhesive should be applied as the coating. First the dilations should be filled up with ISONEM A4 elastic filler and then the insulation process is
commenced. All surfaces must be clean, dry and free from all loosely adhering particles. All surfaces must be as flat as possible and surfaces must
be saturate thoroughly before the application.
The substrate must be prepared by suitable mechanical preparation techniques such as high pressure water jetting, needle guns, blastcleaning,
scabblers etc. and properly pre-wetted to a saturated surface dry condition. Any water infiltration on the substrate should be plugged with
ISONEM M 36 product.
APPLICATION: ISONEM M34 of 20 kg is mixed slightly with the water of 8 liters in a clean container by means of 400 cycles driller for 5 minutes. It
ensures the mixture to be homogenous without any lump. After completing the mixing process, leave the product to rest for about 3 – 4
minutes.The prepared mixture is applied onto the surface in three layers in intervals of 4 hours by means of a brush. Continuously mix the product
during the application, do not dilute and use the hardened mixture. 24 hours should not be exceeded to apply each layer. For the applications in
summer season, the morning hours or the evening times shall be ideal.
APPLICATION CONDITIONS /LIMITATIONS: •Substrate Temperature +5°C min. / +30°C max. •Ambient Temperature +5°C min. / +30°C max.
CLEANING OF TOOLS: Clean all tools and application equipment with clean water immediately after use. Hardened / cured material can only be
removed mechanically.
CONSUMPTION: 2,5 kg/m²
PACKAGE: 20 kg craft bags
STORAGE: 9 months in dry and cool places
NOTES ON APPLICATION / LIMITATIONS: •Depending on the ambient weather conditions, the product reaches its mechanical strength after ~3
days and becomes waterproof ~5 – 7 days after application. •ISONEM M 34 should not be applied on surfaces where structural displacements
may take place. •During the first 48 hours after application, there should not be any loading on the product. •Any mixing ratio rather than the
recommended values should not be observed during application. •Applied product, should be protected with 5 cm thick cement screed against
pedestrian traffic and mechanical abrasion after 48 hours.
HEALTH AND SAFETY INFORMATION: For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall
refer to the most recent Material Safety Data Sheet containing physical, ecological, toxicological and other safetyrelated data.

نظرسنجی


دریافت کاتالوگ ها و فرم ها